GIMNASTYKA ZBIOROWA

 

Gimnastyka zbiorowa (ogólnousprawniająca, dyskowa z podziałem według wydolności fizycznej pacjenta, kardiologiczna, oddechowa) ma na celu mobilizację rezerw czynnościowych organizmu w zakresie układu krążenia i oddechowego, zwiększenie wydolności fizycznej i psychicznej, poprawę funkcji stawów oraz kręgosłupa, zapobieganie następstwom bezruchu oraz zwiększenie siły mięśniowej.