Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
Umowa z NFZ

 

Arka Vitae S.A. Sanatorium Ustroń Ośrodek Tulipan

ul. Szpitalna 21

43-450 Ustroń

 

O nas

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych jest oddziałem szpitalnym w strukturach podmiotu leczniczego Arka Vitae SA Sanatorium Ustroń w Ustroniu.

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych specjalizuje się w leczeniu osób dorosłych z rozpoznaniami zaburzeń nerwicowych (fobii, lęku panicznego, zaburzeń lękowo-depresyjnych, lęku uogólnionego, nerwicy natręctw, zaburzeń adaptacyjnych, somatyzacyjnych). Zajmujemy się również leczeniem zaburzeń odżywiania i zaburzeń osobowości. Leczenie w Oddziale pozostaje celowe dla osób z problematyką zaburzeń będących następstwem przewlekłego stresu (neurastenia, zaburzenie po stresie traumatycznym [PTSD], wypalenie zawodowe, mobbing).

Podstawową formą leczenia w oddziale jest  psychoterapia grupowa. Koncepcja terapeutyczna oddziału opiera się na podejściu integrującym pracę w nurcie psychodynamicznym, z elementami psychodramy, z dodatkiem zajęć arteterapii, muzykoterapii i choreoterapii. W Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych większość z oferowanych interwencji terapeutycznych to zajęcia grupowe, do których należą:

 • terapia grupowa,
 • społeczność terapeutyczna
 • psychoedukacja,
 • trening uważności (ang. mindfullness),
 • trening relaksacji,
 • psychorysunek,
 • zajęcia dodatkowe : arteterapia, muzykoterapia, choreoterapia.

 

W Oddziale istnieje również możliwość skorzystania z psychoterapii indywidualnej w wymiarze ustalonym z terapeutą w zależności od wskazań.
Nasi psychoterapeuci są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, którzy nieustannie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności podczas szkoleń oraz superwizji w kraju i zagranicą. W swojej pracy wykorzystują różne, indywidualnie dobrane podejścia terapeutyczne.

Wszystkie powyższe metody prowadzą do redukcji cierpienia psychicznego, zmniejszenia nasilenia objawów i poprawy jakości życia, a także funkcjonowania w pracy oraz w rodzinie.

Dzięki zajęciom prowadzonym w małych grupach, pacjenci zaczynają rozumieć i badać nieświadome aspekty własnego funkcjonowania w świecie, nabywają umiejętności interpersonalne, rozwijają swoją inteligencję emocjonalną, uczą się rozwiązywać własne problemy na podstawie doświadczeń innych osób.

 Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych posiada 32 łóżka. Pacjenci zakwaterowani są w   pokojach z pełnym węzłem sanitarnym. Oddział nasz znajduje się w strukturze podmiotu leczniczego Arka Vitae s.a. Sanatorium Ustroń w Ośrodku Tulipan, w urokliwym otoczeniu przyrody z klimatem kojąco wpływającym na samopoczucie.

Dodatkową zaletą leczenia zaburzeń nerwicowych w Ośrodku Tulipan w Ustroniu jest możliwość zadbania o swoje ciało oraz zdrowie fizyczne – w wolnym czasie można korzystać z dodatkowo płatnych zabiegów fizjoterapeutycznych. Ośrodek Tulipan proponuje m.in.: kinezyterapię (indywidualną, grupową, ćwiczenia w przyrządach), fizykoterapię (elektroterapia, laseroterapia, światłolecznictwo, magnetoterapia, ultradźwięki, masaż leczniczy, masaż limfatyczny) oraz balneoterapię (zabiegi borowinowe, kapiele solankowe, kapiele kwasowęglowe). 

 

Opiekę nad pacjentami zapewnia wyspecjalizowana kadra medyczna:

- lekarze specjaliści psychiatrii,

-  psychoterapeuci,

-  psycholodzy,

- pielęgniarki,

- fizjoterapeuci.

Ponadto zapewniamy całodobową opiekę lekarsko – pielęgniarską.

W trakcie pobytu Pacjenci korzystają ze specjalistycznych porad lekarskich. Oddział ma zagwarantowany dostęp do konsultacji specjalistycznych.

 

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych pracuje wyłącznie w trybie stacjonarnym. W zależności od rozpoznania i od nasilenia problemów pacjenci kwalifikowani są do określonego programu terapeutycznego.

Leczenie jest skierowane do pacjentów z całej Polski w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjenci mają zapewniony bezpłatny pobyt, wyżywienie i program psychoterapeutyczny.

Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
W skierowaniu oczekujemy krótkiego opisu dotychczasowego leczenia, pomocne może być dołączenie  kopii istotnych dowodów wcześniejszego leczenia (karty informacyjne z pobytów szpitalnych, zaświadczenia o wcześniejszych terapiach i ich przebiegu).

Pacjenci przyjmowani są do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w trybie planowym.  O przyjęciu do Oddziału Leczenia Zaburzeń decyduje zespół kwalifikacyjny na podstawie skierowania. Po pozytywnej kwalifikacji pacjenci otrzymują termin przyjęcia do Oddziału według kolejności zgłoszeń odnotowanych na Liście Oczekujących zgodnie z procedurą NFZ. Ostateczna decyzja o kwalifikacji do terapii podejmowana jest w toku badania wstępnego w oddziale przez ordynatora oddziału. O długości leczenia decyduje ordynator  z zespołem terapeutycznym.

 

Kryteria kwalifikujące do przyjęcia do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych ( wg klasyfikacji ICD-10) :

- zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną

- zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi ,

- zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

 

Kryteria dyskwalifikujące do przyjęcia m.in:

- zaburzenia psychotyczne,

- zaburzenia osobowości ze znacznie upośledzonymi zdolnościami adaptacyjnymi ( np. dyssocjalna, osobowość typu borderline))

-  zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym,

- zaburzenia nastroju endogenne m.in.: epizody maniakalne, ciężkie epizody depresyjne,

- czynne uzależnienia od substancji psychoaktywnych,

- ciężka choroba somatyczna,

- postępowania sądowe, karne w toku

- brak motywacji lub możliwości podjęcia stacjonarnej psychoterapii

 

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych nie prowadzi rezerwacji pokoi. Pacjenci przyjmowani są według kolejki oczekujących, zgodnie z ustawowym obowiązkiem prowadzenia list pacjentów oczekujących na świadczenia medyczne (Dz. U. z 2008 roku Nr. 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami)

 

Powiadomienie o wyznaczonym terminie przyjazdu odbywa się telefonicznie/listownie z 2 -tygodniowym wyprzedzeniem. Zmiana wyznaczonego terminu możliwa jest tylko na pisemny wniosek z uzasadnieniem medycznym (wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie itp.)

Pacjenci zakwalifikowani przez lekarza Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Ośrodek Tulipan powinni posiadać:

 1. Aktualne zaświadczenie od lekarza prowadzącego/rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do leczenia w warunkach stacjonarnych w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.
 2. Oryginał skierowania od lekarza (jeżeli nie zostało dostarczone wcześniej na adres Ośrodka Tulipan)
 3. Dowód tożsamości.
 4. Leki związane z innymi chorobami zażywane przewlekle na cały czas pobytu.
 5. Osoby chore na cukrzycę muszą mieć ze sobą wszystkie pobierane rodzaje insuliny oraz Glukometr z paskami w ilości zabezpieczającej planowany pobyt.
 6. Chorzy na nadciśnienie tętnicze oraz chorobę niedokrwienną serca powinni być pod kontrolą lekarza specjalisty kardiologa, mieć ustabilizowane ciśnienie i aktualną farmakoterapię. UWAGA! Niestabilne ciśnienie tętnicze oraz niestabilna choroba niedokrwienna serca jest przeciwwskazaniem do pobytu.
 7. Środki higieny osobistej (mydło, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów itp.).
 8. Piżamę i kapcie (ewentualnie szlafrok).
 9.  Ręczniki kąpielowe .

 

Dodatkowo:

 1. Pobieramy opłatę za korzystanie z TV w wysokości 75,00 zł/osoba/za turnus.
 2. Parking 75,00 zł/od samochodu.
 3. W czasie leczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych nie przewiduje się przepustek.
 4. Prosimy o pozostawienie w domu przedmiotów wartościowych.
 5. W dniu przyjęcia pacjenta do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych przysługuje obiad i kolacja, natomiast w dniu wypisu śniadanie.
 6. Przyjęcia i wypisy realizowane są zgodnie z harmonogramem.
 7. Koszty podróży do/ i na leczenie do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych pacjent ponosi samodzielnie.
 8. Za świadczenia dodatkowe pobierane są opłaty zgodne z cennikiem obowiązującym w Sanatorium Ustroń Ośrodek Tulipan.
 9. Pacjent na czas pobytu ma możliwość korzystania z ogólnodostępnego czajnika bezprzewodowego.
 10. Na terenie Sanatorium Ustroń Ośrodek Tulipan działa kawiarnia.

 

Rezygnacja z leczenia w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych :

1. Rezygnacja z wyznaczonego terminu z przyczyn innych niż medyczne skutkuje przeniesienie na koniec kolejki oczekujących. Natomiast nieuzasadnione/nieusprawiedliwione nie zgłoszenie się na rehabilitację grozi całkowitym skreśleniem z kolejki oczekujących.

2. Każda rezygnacja z potwierdzonego skierowania na leczenie w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych powinna być pisemnie uzasadniona i udokumentowana

3. Do uznania za uzasadnioną rezygnację przyjmuje się następujące sytuacje: wypadek losowy, choroba ubezpieczonego, potwierdzone odpowiednim dokumentem

4. W przypadku uzasadnionej rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych , Oddział może wyznaczyć nowy termin

Pierwszy osobodzień rozpoczyna się od godziny 14:00 pierwszego dnia pobytu, a ostatni osobodzień kończy się do godziny 10:00 ostatniego dnia pobytu. W dniu przyjęcia pacjenta do  Oddzialu Leczenia Zaburzeń Nerwicowych przysługuje obiad i kolacja, natomiast w dniu wypisu śniadanie.

 

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu:

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Arka Vitae SA Sanatorium Ustroń

ul. Szpitalna 21

43-450 Ustroń

Recepcja : 33 854 37 80

Sekretariat medyczny : 33 854 37 80 wewnętrzny 150

e-mail : sekretariat@ sanatorium-ustron.pl