Turnusy rehabilitacyjne
Dofinansowanie z PFRON

 

Turnusy rehabilitacyjne dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są bardzo dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych.  Osoba niepełnosprawna sama wyszukuje dla siebie odpowiedni turnus rehabilitacyjny. Należy pamiętać,  że musi on być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza jak również musi być organizowany przez ośrodek mający odpowiednie uprawnienia.

Ośrodek Magnolia w Ustroniu posiada wpis do rejestru Wojewody Śląskiego  OD/24/0001/21 ważny do dnia 06.07.2024

Organizatorem turnusów rehabilitacyjnych  w Ośrodku Magnolia w Ustroniu jest Arka Vitae S.A. ul. Warszawska 25, 85-058 Bydgoszcz.

Informacje o przyznaniu dofinansowania prosimy przesyłać na adres: 43-450 Ustroń, Szpitalna 15,, tel kom 530775887, 338543690 wew. 151  e-mail: info@turnusy-rehabilitacyjne.org . Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-14. Arka Vitae S.A. posiada uprawnienia do organizatorów OR/04/4/2020 ważny do 24.12.2023r

Arka Vitae S.A. posiada uprawnienia do organizowania następujących turnusów rehabilitacyjnych  (OR/04/4/2020 ważny do 24.12.2023r):
 • usprawniająco - rekreacyjny;
 • rozwijający zainteresowania i uzdolnienia (językowe, taneczne)
 • rekreacyjno - sportowy i sportowy (bilard, boccia, biegi, marsze)
 • psychoterapeutyczny
 • dla grup osób z następującymi dysfunkcjami lub schorzeniami:
  • dysfunkcja narządu ruchu ( w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich),
  • dysfunkcja narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),
  • z upośledzeniem umysłowym,
  • z chorobą psychiczną,
  • z padaczką,
  • ze schorzeniami układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, oraz moczowo-płciowego,
  • z cukrzycą,
  • ze schorzeniami endokrynologicznymi, metabolicznymi, neurologicznymi, enzymatycznymi.

 

W cenie pobytu w ramach turnusów rehabilitacyjnych oferujemy:

 • 14 noclegów
 • Pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
 • 2 x wizyty lekarska, ocena stanu zdrowia, zlecenie zabiegów, wypis
 • 30 zabiegów w turnusie w ramach balneoterapii, hydroterapii, kinezyterapii,  fizykoterapii, inhalacji i masaży.
 • Dostęp do bezprzewodowego internetu
 • Parking

 

Turnusy rehabilitacyjne 2022 Ośrodek Magnolia w Ustroniu