TENS

 

TENS - przezskórna elektryczna stymulacja nerwów (Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation) stanowi przydatną metodę leczniczą z zakresu medycyny fizykalnej w schorzeniach, których pierwszoplanowym objawem staje się ból.

Zabiegi wykonywane metodą TENS prowadzi się urządzeniami generującymi prądy impulsowe o niskich częstotliwościach ( 1 - 150 Hz) i specyficznej charakterystyce, które na organizm pacjenta przenoszone są poprzez skórę za pomocą elektrod naskórnych. Dodatkowo wykorzystuje się zdolność prądu impulsowego o częstotliwości 100 - 200 Hz, do wywołania relaksacji mięśni szkieletowych. TENS stymuluje układ nerwowy, który przenosi informacje regulujące pracę organizmu. Docierają one do mózgu drogami wstępującymi. Drogami zstępującymi, mózg wysyła polecenia do wszystkich narządów, tkanek i komórek. Jeżeli wskutek urazu, ucisku, zwyrodnienia, zrostów pooperacyjnych, chorób nerwów, nerwy nie przewodzą prawidłowo bodźców, to mózg, albo nie otrzymuje bieżącej informacji o tym co dzieje się z organizmem albo też, nie może przesłać odpowiedniego polecenia. Prowadzi to do rozwoju zaburzeń w pracy efektorów, czyli mięśni, gruczołów dokrewnych, narządów wewnętrznych, tkanek. Organizm ludzki wypełniony jest roztworami soli i płynący przez tkanki prąd TENS o właściwych parametrach, energetyzuje jony, wzmaga ich ruch. Występują tu zjawiska elektroforezy i elektroosmozy. Lepsze przenikanie jonów przez błonę komórki, znacznie przyspiesza procesy regeneracji tkanek oraz usuwanie metabolitów.