JONOFOREZA

 

Jonoforeza to zabieg polegający na wprowadzeniu leku w postaci zjonizowanej do tkanek ciała pacjenta za pomocą prądu stałego. Powoduje zmiany pobudliwości nerwów i mięśni oraz rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Jonoforeza - czyli połączenie galwanizacji z wprowadzaniem leku przez skórę przy pomocy prądu.  Wnikanie jonów leków odbywa się poprzez ujścia i wyprowadzenia  gruczołów łojowych i potowych. Jony po wniknięciu gromadzą się na granicy pomiędzy skórą właściwą a tkanką podskórną  skąd następnie lek jest rozprowadzany po całym organizmie za pomocą układu krwionośnego. Koncentracja elektronów  jest największa pod elektrodą czynną. Elektrodą  czynną jest anoda  a elektrodą zamykającą obwód - katoda. Na podkładzie elektrody czynnej znajduje się bibułka filtracyjna, która zapewnia dobre i równomierne rozprowadzenie leku. Jest to podkład lekowy, który się przykłada w miejscu największego bólu. Nie należy mylić tych podkładów gdyż podkłady czynne powinny być stosowane tylko do jednego rodzaju jonoforezy. Na aparacie ustawia się kierunek przepływu prądu i dawkowane natężenie. Natężenie ustawia się do odczucia pacjenta - lekkie mrowienie - ale powinno przekraczać 3mA. Lek który dysocjuje na jony wpychany jest w skórę, zgodnie z zasadą odpychania dwóch ładunków jednoimiennych.