ULTRADZWIĘKI

 

Ultradźwięki to fale akustyczne o częstotliwości drgań powyżej 20 kHz. Mają właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe, przekrwienne – rozszerzające naczynia krwionośne, zmniejszającce napięcie mięśniowe. Ultradźwięki stosuje się  w zespołach bólowych, w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów.

Ultradźwiękami nazywa się drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej granicę słyszalności ucha ludzkiego. W lecznictwie znajdują zastosowanie ultradźwięki o częstotliwości 800, 1000 i 2400 kHz. Działanie ultradźwięków obejmuje cały organizm. Poprzez nadźwiękawianie okolic korzeni, splotów czy zwojów nerwowych można drogą odruchową uzyskać zmiany w odległych narządach i układach ustroju. Uzyskuje się również efekty wskazujące na stymulację autonomicznego układu nerwowego.

 

Wskazania:
zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnienia stawów szyjnego odcinka kręgosłupa, bóle pleców i krzyża,
zespół bólowy rwy kulszowej, choroby zwyrodnieniowe stawów, zespół bolesnego barku, łokcia, ostroga kości piętowej,
nerwoból nerwu trójdzielnego, bóle poamputacyjne,
szczękościsk, owrzodzenia goleni, blizny.

 

Przeciwwskazania:
nowotwory i stany po ich operacyjnym usunięciu, ciąża, czynne procesy gruźlicze, niewydolność krążenia, skazy krwotoczne, ostre procesy zapalne i stany gorączkowe, zaburzenia rytmu serca, sztuczny rozrusznik serca, zakrzepowe zapalenia żył, nie zakończony wzrost kości, stany po terapii rentgenowskiej, obecność w tkankach metalowych ciał obcych.